Koi High Quality


5722 Kohaku
1.595,00 €
4637 Kujaku
1.250,00 €
4480 Kumonryu
1.500,00 €
4081 Kohaku
995,00 €
3921 Showa
850,00 €
3819 Showa
750,00 €
3773 Sanke
750,00 €
3755 Sanke
750,00 €
2723 Kijiro
850,00 €
1468 Showa
550,00 €
4834 Kin Kabuto
1.150,00 €
2659 Goshiki
350,00 €
2654 Goshiki
350,00 €
3153 Karashigoi
4.500,00 €