Koi Suche nach Varietäten


Kohaku

Kohaku

Goshiki

Goshiki

Shiro Utsuri

Shiro Utsuri

Shiro Bekko

Shiro Bekko

Tancho

Tancho

Yamato Nishiki

Doitsu Yamato Nishiki

Matsuba

Matsuba

Koromo

Doitsu Yamato Nishiki

Karashigoi

Doitsu Yamato Nishiki

Matsukawabake

Doitsu Yamato Nishiki

Sanke

Sanke

Kikokuryu

Kikoruryu

Hi Utsuri

Hi Utsuri

Shusui

Shusui

Ogon

Ogon

Ki Shusui / Ayawakaba

Ki Shusui / Ayawakaba

Doitsu

Doitsu

Asagi

Doitsu Yamato Nishiki

Chagoi

Doitsu Yamato Nishiki

Kikusui

Doitsu Yamato Nishiki

Showa

Showa

Hariwake

Hariwake

Ki Utsuri

Ki Utsuri

Kujaku

Kujaku

Koyo

Koyo

Ochiba Shigure

Ochiba Shigure

Kigoi

Kigoi

Benigoi

Kigoi

Kumonryu

Kigoi