kleines Fotoshooting 16.01.2018

Ozumi Ikarashi - Doitsu Kujaku

Oofuchi - Doitsu Kujaku, Kijiro, Hariwake

Marusaka - Ki Shusui/Ayawakaba

Kase - Doitsu Kogane Ochiba